Lesreglement

 • De regels in dit lesreglement zijn van toepassing op alle tennislessen die Bij DAAN verzorgt.
 • De lessen zijn uitsluitend voor leden van een van de volgende tennisverenigingen: Ltc de Zoom, TV de Meet, TV Mattemburgh.
 • Een lesuur duurt 60 minuten, inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/ trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen, in te spelen, of wedstrijdvormen te spelen.
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vaste dag en tijdstip. 
Tijdens het grootste gedeelte van de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
 • De trainer zorgt voor het lesmateriaal (met name tennisballen).
 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken wat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen, ook al maakt u geen gebruik van de cursus.
 • Als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende weken.
 • Door het insturen van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan een cursus. De incasso zal plaatsvinden voor aanvang van de tennislessen en ook voor de eerste les dienen de facturen betaald te zijn.
Indien een incasso door toedoen van de cursist niet mogelijk is zal € 7,50 in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incasso.
 • Bij het sturen van een eerste herinnering zal het verschuldigde bedrag met € 7,50 administratiekosten worden verhoogd. Bij een eventuele tweede herinnering komt hier nog een keer  € 7,50 bovenop waarna het dossier uit handen gegeven zal worden aan een incassobureau.
 • Trainingen die worden gemist zijn voor eigen rekening. Inhalen van gemiste lessen is dus alleen mogelijk als hier ruimte voor is in een andere groep, dit is echter een gunst van de trainer en geen garantie. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd.
 • In geval van blessures, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
 • Indien de trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later tijdstip ingehaald.
 • Indien er door externe omstandigheden (bv. slecht weer) niet kan worden getraind kan de les maximaal 2 keer worden ingehaald, waarbij eerste les is voor trainer, tweede les is voor cursist enz. De rest is voor rekening van de cursist.
 • De trainer zal indien dit mogelijk is u hiervan vooraf op de hoogte stellen via telefonisch contact of via deze website bij uw specifieke trainingsgroep.
 • Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald.
U krijgt na de inschrijving via deze website een automatische bevestiging.
 • Tijdens het indelen behouden wij het recht u niet te plaatsen als de groep van het benodigde aantal cursisten met gelijke sterkte niet samen te stellen is.
 • Wij gaan uit van een groep van 4 leerlingen. Mochten er maar 3 leerlingen zijn dan zal of de tijd dan wel de prijs evenredig worden aangepast.
 • U wordt bij voorkeur 2 weken, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van uw plaatsing. 
Indien u het met de plaatsing niet eens bent, dient u direct contact op te nemen met de desbetreffende trainer of Bij DAAN.
 • Indien u zich voor meerdere keren les per week heeft opgegeven, kan dit alleen gehonoreerd worden indien hiervoor voldoende plaats is. In de mail die Bij DAAN stuurt ter bevestiging van indeling, kunt u afleiden of u voor meerdere lessen per week bent ingedeeld.
 • Als wij u onverhoopt niet kunnen plaatsen dan krijgt u dat uiterlijk 2 weken voor de start van de eerste trainingen gemeld.
 • Het specifieke lesrooster (bijvoorbeeld weken wel, weken niet) en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) kunt u via onze APP krijgen.
 • De privacyvoorwaarden hieronder maken onlosmakelijk deel uit van dit lesreglement.
 • Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Bij DAAN heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.